Covid-19 3. Toplantısında Alınan Kararlar

02 Nisan 2020 Perşembe

 
  1. Dünya Sağlık Örgütünü ve Sağlık Bakanlığının üzerinde durduğu; Dünya genelinde çok önemli bir konu haline gelen Covid-19 virüsünden korunmanın en önemli yolu özellikle sosyal izolasyonun sağlanmasıdır. Bu bağlamda tedbir amaçlı olarak Üniversitemiz personel yemekhanesinin kapatılmasının uygun olduğuna karar verildi.
  2. Üniversitemiz Akademik ve İdari personel hakkında kendisi ve yakınlarının sağlık durumları ile ilgili kurul üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN tarafından envanter çalışması yapılmasına karar verildi.
  3. Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü personeli Öğr. Gör. Meral ŞAHİN’in Üniversitemiz temizlik ve güvenlik personellerine COVİD-19 hastalığından korunma yolları ve tedbirleri ile ilgili eğitici-öğretici video (slayt) çalışmaları hazırlayarak personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasına karar verildi.
  4. Üniversitemiz Psikolojik Danışma Merkezi kapsamında Prof. Dr. Enver SARI’nın Üniversitemiz Tüm personellerine COVİD-19 hastalığı kapsamında psikolojik destek amaçlı video (slayt) çalışmaları hazırlayarak personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasına karar verildi.
  5. COVİD-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında Giresun Üniversitesinde görevli personelin idari izinli sayılmasına dair usul ve esaslar görüşülmüş olup Rektör onayına sunulmasına karar verildi.
  6. Üniversitemiz Sağlık hizmetleri personellerinden aktif çalışanların (Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)  sosyal izolasyonlarını sağlamlaştırmak amaçlı kalacak yer tahsis edilmesi önerildi.
  7. Üniversite bünyesinde yapılması zorunlu olan tüm toplantıların (Senato, Yönetim Kurulu, Akademik Kurul vb…) online olarak yapılması önerildi.