Yönetim

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin Peker
Giresun Üniversitesi İşveren Vekili

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü
Ahmet MULLAOĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı
Öğr. Gör. Meral ŞAHİN