İş Kazası Bildirimi

İŞ KAZASI TANIMI VE BİLDİRİMİ

İş Kazası,

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Anne alan sigortalı çalışan kadınların emzirme dönemlerinde süt izni kullandıkları zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İŞ KAZASI HALİNDE İŞVEREN VEKİLLERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Biriminizde bir iş kazası meydana gelmesi halinde İSG birim işveren vekili tarafından  yapılması gerekenler ilgili kanun ve yönetmelikler çercevesinde aşağıdaki gibidir:

 • Öncelikle 112 acil aranmalıdır.
 • 112 kazalıya  ulaşıncaya dek biriminizde sertifikalı ilk yardım personeli ile iletişim kurunuz.
 • Kazayı 0454 310 18 32 ‘den Koordinatörlüğümüze bildiriniz ve ekteki kaza tutanağını doldurunuz.Bir nüshasını Koordinatörlüğümüze gönderirinz.Diğer nüshayı biriminizde dosyalayınız.
 • Kaza gerçekleştikten sonra

  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/form_ve_dilekceler/formlar

  linkinden Form 32 yi doldurunuz.

 • İlgili Form 32 yi doldurduktan sonra biriminizin bağlı bulunduğu SGK il veya ilçe müdürlüğüne işveren vekil veya birim yetkilisinin  imzasıyla yazılan üst yazının ekine  form 32 yi ekleyerek elden veya posta yoluyla  gönderiniz.
 • Yukarıda belirtilen hallerde gerçekleşen iş kazalarının 3 iş günü içerisinde SGK ya bildirilmesi gerekmektedir.  İlgili yazının 3. iş gününde posta veya kargoya verilmesi  yeterlidir. Ancak mümkün mertebe bildirimleri son güne bırakmadan yapılması önem arz etmektedir.
 •   Ağır yaralanmalı, uzuv kayıplı ve ölümlü kazalarda kolluk görevlilerine polis için 155, jandarma için 156 dan derhal haber verilmelidir.
 •  SGK ya bildirim süresi, İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar ve işlemler 3 iş günü içerisinde yapılmalıdır.
 Bu kapsamda İş kazası sonrası birim amiri tarafından İş Kazası ve Bildirim Formu ve İş Kazası İfade Tutanağını ivedilikle doldurularak ıslak imzalı olarak Personel Başkanlığına ve EBYS sistemi üzerinden İSG Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.